Adsشرکت DAM Härtetechnik آلمان با بیش از 20 سال سابقه، تولید کننده رنگهای محافظ (رنگهای ضد کربوره) stop off paints برای جلوگیری از انجام کربورایزینگ؛ نیترایدینگ؛ نیتروکربورایزینگ؛ وکیوم کربورایزینگ؛ پلاسما نیترایدینگ؛ آنیلینگ و اکسیداسیون؛ بریزینگ و همینطور سختکاری اینداکشن  بر روی بخش مشخصی از قطعه کار می باشد. مزیت استفاده از این رنگ ها به جای خمیر آن است که این رنگ ها در روغن کوئنچ به هیچ عنوان حل نشده و روغن را آلوده نمی نماید. همچنین این رنگها بر خلاف خمیرها غیر سمی بوده و مشکلی را برای سلامتی اپراتور ایجاد نمی نماید. مزیت دیگر استفاده از این رنگها آن است که حلال در آب بوده و تمیز کردن آنها در انتهای پروسه آسان می باشد.
 

Ads

1- رنگهای ضد کربورایزینگ

Ads
LUSIO W30

برای کربورایزینگ تا عمق نفوذ 1.5 میلیمتر

 • فاقد ماده Boron و همچنین بدون مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • قابلیت تمیز شدن مواد اضافی با آب

ویژگیها
رنگ LUSIO W30 یک رنگ محافظ ضد کربورایزینگ فاقد Boron می باشد. حفاظت خوبی را در مقابل نفوذ کربن تا عمق 1.5 میلیمتر ایجاد مینماید. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد. برای غوطه ور کردن و یا اسپری کردن رنگ LUSIO W302 توصیه میشود.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W30 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W30 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. دمای عملیات حرارتی در صورت استفاده از LUSIO W30 نمیبایستی از 1050 درجه بالاتر رود. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W30 را با استفاده از آب قلیایی و برس فولادی تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W30 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W30 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads
LUSIO W31

برای کربورایزینگ تا عمق نفوذ 1.9 میلیمتر

 • فاقد مواد حلال
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • قابلیت تمیز شدن مواد اضافی با آب

ویژگیها
رنگ LUSIO W31 یک رنگ بدون بو و بدون ماده حلال ضد کربورایزینگ می باشد. حفاظت خوبی را در مقابل نفوذ کربن تا عمق 1.9 میلیمتر ایجاد مینماید. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W31 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W31 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. بخشهای اضافی رنگ را میتوان به راحتی با آب پاک نمود. دمای عملیات حرارتی در صورت استفاده از LUSIO W31 نمیبایستی از 970 درجه بالاتر رود. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W31 را با استفاده از آب نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W31 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W31 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...

Ads
LUSIO W34

برای کربورایزینگ تا عمق نفوذ 3.5 میلیمتر

 • فاقد مس و همچنین بدون مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون بو
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • قابلیت تمیز شدن مواد اضافی با آب

ویژگیها
رنگ LUSIO W34 یک رنگ محافظ ضد کربورایزینگ فاقد مس می باشد. حفاظت خوبی را در مقابل نفوذ کربن تا عمق 3.5 میلیمتر ایجاد مینماید. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W34 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W34 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. بخشهای اضافی رنگ را میتوان به راحتی با آب پاک نمود. دمای عملیات حرارتی در صورت استفاده از LUSIO W34 نمیبایستی از 1050 درجه بالاتر رود. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W34 را با استفاده از شات بلاست ویا  برس فولادی تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W34 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W34 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...

Ads
LUSIO W36

برای کربورایزینگ تا عمق نفوذ 6 میلیمتر

 • فاقد مس و همچنین بدون مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون بو
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • قابلیت تمیز شدن مواد اضافی با آب

ویژگیها
رنگ LUSIO W36 یک رنگ محافظ ضد کربورایزینگ فاقد مس می باشد. حفاظت خوبی را در مقابل نفوذ کربن تا عمق 6 میلیمتر ایجاد مینماید. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W36 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W36 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. بخشهای اضافی رنگ را میتوان به راحتی با آب پاک نمود. دمای عملیات حرارتی در صورت استفاده از LUSIO W36 نمیبایستی از 1050 درجه بالاتر رود. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W36 را با استفاده از شات بلاست ویا  برس فولادی تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W36 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W36 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads2- رنگهای ضد نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ

Ads
LUSIO W21

برای نیترایدینگ

 • فاقد مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون بو
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • قابلیت تمیز شدن مواد اضافی با آب

ویژگیها
رنگ LUSIO W21 یک رنگ محافظ ضد نیترایدینگ فاقد ماده حلال و بدون بو می باشد. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد. برای غوطه ور کردن و یا اسپری کردن رنگ LUSIO W212 توصیه میشود.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W21 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W21 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W21 را با استفاده از آب تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W21 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W21 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.


دانلود کاتالوگ ...

Ads
LUSIO W25

برای نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ

 • فاقد مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون بو
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی

ویژگیها
رنگ LUSIO W25 یک رنگ محافظ ضد نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ فاقد ماده حلال و بدون بو می باشد. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد. برای غوطه ور کردن و یا اسپری کردن رنگ LUSIO W252 توصیه میشود.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W25 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W25 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W25 را با استفاده از شات بلاست و یا برس فولادی تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W25 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W25 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads3- رنگهای ضد کربورایزینگ گازی و وکیوم

Ads
LUSIO W44

برای وکیوم و کربورایزینگ گازی

 • فاقد مواد حلال
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • قابلیت تمیز شدن مواد اضافی با آب

ویژگیها
رنگ LUSIO W44 یک رنگ محافظ ضد کربورایزینگ گازی فاقد ماده حلال و بدون بو می باشد. حفاظت خوبی را در مقابل نفوذ کربن تا عمق 1.5 میلیمتر ایجاد مینماید. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد. برای غوطه ور کردن و یا اسپری کردن رنگ LUSIO W442 توصیه میشود.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W44 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W44 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. بخشهای اضافی رنگ را میتوان به راحتی با آب پاک نمود. دمای عملیات حرارتی در صورت استفاده از LUSIO W44 نمیبایستی از 970 درجه بالاتر رود.پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W44 را با استفاده از آب تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W44 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W44 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads
LUSIO W45

برای وکیوم کربورایزینگ

 • فاقد مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون مس
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی

ویژگیها
رنگ LUSIO W45 یک رنگ محافظ ضد کربورایزینگ گازی فاقد ماده حلال و بدون بو می باشد. حفاظت خوبی را در مقابل نفوذ کربن تا عمق 1.5 میلیمتر ایجاد مینماید. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد.

آماده سازی
قطعات کار میبایستی از گریس و چربی و کثیفی پاک شده باشند

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W45 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W45 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. بخشهای اضافی رنگ را میتوان به راحتی با آب پاک نمود. دمای عملیات حرارتی در صورت استفاده از LUSIO W45 نمیبایستی از 1050 درجه بالاتر رود.پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W45 را با استفاده از شات بلاست و یا برس فولادی تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W45 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W45 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...Ads


4- رنگهای ضد پلاسما نیترایدینگ
Ads
LUSIO W51

برای پلاسما نیترایدینگ

 • فاقد مواد حلال
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی

ویژگیها
رنگ LUSIO W51 یک رنگ محافظ ضد پلاسما نیترایدینگ فاقد ماده حلال می باشد. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W51 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W51 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W51 را با استفاده از برس و یا سند بلاست تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W51 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W51 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads
LUSIO W53

برای پلاسما نیترایدینگ

 • فاقد مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون مس
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • مواد اضافی را میتوان با استفاده از آب پاک نمود

ویژگیها
رنگ LUSIO W53 یک رنگ محافظ ضد پلاسما نیترایدینگ فاقد ماده حلال و بدون بو می باشد. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W53 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W53 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. بخشهای اضافی رنگ را میتوان به راحتی با آب پاک نمود. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W53 را با استفاده از آب تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W53 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W53 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads5- رنگهای ضد آنیلینگ و اکسیداسیون
Ads
LUSIO W61

برای آنیلینگ

 • فاقد مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون بو
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • مواد اضافی را میتوان با آب پاک نمود

ویژگیها
رنگ LUSIO W61 یک رنگ محافظ فاقد ماده حلال می باشد که محافظت خوبی را برای قطعات فولادی در مقابل اکسیداسیون در حین عملیات حرارتی تا دمای حداکثر 1100 درجه ایجاد مینماید. رنگ ارایه شده آماده استفاده می باشد و نیازی به رقیق سازی ندارد.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W61 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W61 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W61 را با استفاده از برس و یا شستشو با آب گرم تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W61 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W61 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads
LUSIO W63

برای آنیلینگ

 • با درجه غلظت خمیری شکل
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون ماده حلال
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی

ویژگیها
LUSIO W63 یک ماسک خمیری شکل برای کاربردهای آب بندی کردن می باشد

نحوه استفاده
LUSIO W63 با قابلیت خمیر کردن آسان میتواند برای آب بندی کردن سبدهای عملیات حرارتی، همچنین برای سوراخهای کوچک و پیچها و رزوه ها مورد استفاده قرار گیرد. زمان خشک شدن LUSIO W63 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W63 را با استفاده از برس فولادی تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W63 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W63 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...


Ads6- رنگهای ضد بریزینگ و سختکاری القایی
Ads
LUSIO W71

برای بریزینگ و سختکاری القایی

 • فاقد مواد حلال
 • هماهنگ با محیط زیست و بدون بو
 • قابلیت تنظیم ویسکوزیته با آب
 • زمان خشک شدن تنها 30 دقیقه
 • ویژگیهای پوشش دهی و محافظت عالی
 • مواد اضافی را میتوان با آب تمیز نمود

ویژگیها
رنگ LUSIO W71 یک رنگ همه منظوره برای تمامی انواع کاربردهای بریزینگ می باشد. این رنگ را میبایستی بصورت یک خط نازک و پیوسته حول نواحی بحرانی بر روی سطح فلز که در آنجا فلز پر کننده بریزینگ نمیبایستی در آن محل جریان پیدا کند اعمال نمود.

نحوه استفاده
قبل از استفاده از LUSIO W71 بایستی ظرف محتوی آنرا کمی تکان داده و سپس با استفاده از قلم مو بر روی سطح اعمال نمود. یک لایه از رنگ کافی می باشد. برای جلوگیری از تبخیر میبایستی در قوطی پس از استفاده محکم بسته شود. برای به دست آوردن غلظت عادی میتوان رنگ را با 2% آب رقیق نمود. هیج تینر خاصی مورد نیاز نمی باشد.
زمان خشک شدن LUSIO W71 مدت زمان 30 دقیقه می باشد. پس از عملیات حرارتی میتوان مواد اضافی باقیمانده از LUSIO W71 را با استفاده از آبگرم و یا برس فولادی  تمیز نمود.

بسته بندی
رنگ LUSIO W71 در قوطی های 1 کیلویی، 5 و همچنین 10 کیلویی ارایه میگردند.

نگهداری
رنگ LUSIO W71 نسبت به یخ زدگی حساس می باشد. نگهداری در دمای اتاق توصیه میگردد. درب قوطی پس از مصرف می بایستی بسته شود. زمان نگهداری در انبار نمیبایستی از 12 ماه بیشتر شود.

دانلود کاتالوگ ...